Ouderschapsplan?

Ouderschapsplan en Gezinsplan: wat is het verschil?

Kort antwoord: het verschil zit in onze aanpak. Bij gezinsvriendelijk scheiden noemen we het ouderschapsplan liever een gezinsplan. Wat is een ouderschapsplan? Een document waarin ouders afspraken met elkaar maken over hun ouderschap na de scheiding.

Het gezinsplan is door Anneke ontwikkeld en gaat uit van de wensen, zorgen en eisen van het gezin. Hoe kunnen ouders na de scheiding ouders blijven? Hoe past de zorgregeling daarin? Wat is fijn voor de kinderen en kunnen jullie eerst samen met het gezin ervaren wat wel of niet werkt? Het gezinsplan voldoet aan de wettelijke eisen en vooral: het voldoet aan jullie wensen als gezin.

Ouderschapsplan opstellen, of eh, gezinsplan. Is dat verplicht?

Een ouderschapsplan opstellen is voor ouders, met gezag, verplicht vanaf 1 maart 2009.

Jullie stellen jullie gezinsplan op als jullie gehuwd of geregistreerd partners zijn, het gezag hebben over de kinderen en de kinderen jonger zijn dan 18 jaar. Deze voorwaarden gelden ook voor samenwoners. De zorg voor het opstellen van het gezinsplan nemen wij uiteraard uit jullie handen.

Mogen wij zelf bepalen wat er in het gezinsplan komt te staan?

Ja en nee. De meeste afspraken maken jullie samen en wij zorgen dat alle wensen en zorgen worden gehoord. De wet stelt eisen aan het gezinsplan. Dat betekent dat je deze onderwerpen verplicht moet opnemen:

  • 1. Hoe zijn de kinderen betrokken bij de afspraken;
  • 2. Hoe ziet de zorgverdeling of de omgangsregeling eruit;
  • 3. Hoe informeren en raadplegen jullie elkaar en hoe vaak;
  • 4. Hoe nemen jullie samen beslissingen over onderwerpen die belangrijk zijn voor jullie kinderen;
  • 5. Hoe verdelen jullie de kosten voor de verzorging en opvoeding van jullie kinderen (kinderalimentatie) of een kinderrekening;
  • 6. Klik hier voor een voorbeeld van een gezinsplan (onze aanpak hiervan) en neem een klein kijkje in onze keuken.

Download het voorbeeld ouderschapsplan

Wie geeft de kinderen een stem?

In een gezinsplan verdienen kinderen een stem en daar hebben zij ook recht op. Daarom werken we samen met kindbehartigers, kindertherapeuten en/of coaches, zolang zij gespecialiseerd zijn in het begeleiden van kinderen in een scheidingssituatie. De kinderen mogen in het gezinsplan aangeven dat zij na de scheiding altijd weer terug mogen komen voor een gesprek en iets lekkers. Deze nazorg voor kinderen werkt goed en het geeft ouders rust.

Het gezinsplan is in beginsel de basis van jullie toekomst. Jullie waren liefdespartners en blijven ouders. Een gezinsplan vertaalt plannen, schema’s en beloftes naar echte afspraken. Vergeet niet: een gezinsplan is nooit in beton gegoten. Kinderen groeien op en krijgen andere behoeftes, situaties veranderen, gezinssamenstellingen wijzigen. Dat plan wijzigt dus mee.

Wie geeft de ouders een stem?

In het team Noord-Holland is dat Anneke. Zij is gespecialiseerd in het coachen en mediaten van ouders die door het verdriet en het verlies tijdelijk de situatie niet kunnen overzien. In alle rust en met alle tijd praat Anneke met ouders en overlegt met de andere deskundigen van het team wat nu het beste is voor jullie gezin. Zij helpt met een gezinsplan opstellen. Liever nog maken jullie met het hele gezin een gezinsplan. Ook ouders krijgen – uiteraard – nazorg na de scheiding.

Het gezinsplan is in beginsel de basis van jullie toekomst. Jullie waren liefdespartners en blijven ouders. Een gezinsplan vertaalt plannen, schema’s en beloftes naar echte afspraken. Vergeet niet: een gezinsplan is nooit in beton gegoten. Kinderen groeien op en krijgen andere behoeftes, situaties veranderen, gezinssamenstellingen wijzigen. Dat plan wijzigt dus mee.

Jonge kinderen in het ouderschapsplan

Stel, jullie kinderen zijn twee en vier jaar. Volgens de eisen van het ouderschapsplan moet je dan afspraken maken tot het jongste kind achttien jaar is. Dat is een onmogelijke taak en geeft veel onrust. Een gezinsplan voor zestien jaar? Nee hoor, dat doen wij anders. Wij stellen met jullie een gezinsplan op voor zes tot twaalf maanden. Samen testen jullie of dat plan werkt. Wat loopt wel, wat loopt niet en waar heeft het plan bijstelling nodig? Daar begeleiden wij jullie natuurlijk ook bij.

Nazorg na de scheiding

Besef dat het oorspronkelijke gezin altijd blijft bestaan. Die gezinssituatie mag niet lijden onder wijzigingen bij één van de ouders. Denk aan gezinsuitbreiding, verandering van baan of één van de ouders gaat studeren of werken. Daarom is nazorg zo belangrijk. Het houdt de vinger aan de pols bij de leden van het gezin. Is iedereen nog happy met de gemaakte afspraken? En worden die nageleefd of zijn ze toe aan herziening? Onze ervaring heeft geleerd dat binnen twee tot drie jaar de nazorg niet meer nodig is. Tegen die tijd communiceren ouders over het gezin en met het gezin, waardoor het gezinsplan een eigen plekje opzoekt en er niet meer bij gepakt hoeft te worden.

 

Wil jij het beste voor jullie gezin?

Wij staan klaar – de koffie, thee en limonade ook – om jullie te begeleiden naar de toekomst. Neem contact met ons op voor een uitgebreid intakegesprek.