FAQ

Veel gestelde vragen

Alimentatie

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderen tot 18 jaar.

Je kunt kinderbijslag aanvragen als het kind tot jouw huishouden behoort, of als jij de ouder bent die het kind onderhoudt.

Kinderbijslag is een tegemoetkoming van de rijksoverheid in de kosten van verzorging en opvoeding voor kinderen tot 18 jaar.

Een nadeel van een kinderrekening is dat de rechten en plichten rondom die rekening niet wettelijk zijn vastgelegd.

Een kinderrekening heeft voordelen. Bijvoorbeeld dat beide ouders overzicht hebben in wat wel en niet is betaald (meer transparantie).

In situaties waarbij de zorg nagenoeg gelijk is verdeeld (co-ouderschap) kan je overwegen om met een kinderrekening te werken. Beide ouders storten – afhankelijk van hun inkomen – een bepaald bedrag op deze rekening, waar vervolgens de kosten van de kinderen van worden betaald.

Kindgebonden verblijfsoverstijgende kosten zijn alle overige kosten voor het kind, die losstaan van het verblijf. Denk aan kosten voor school, sporten, kleding, schoeisel, telefoon, computer et cetera.

Verblijfskosten zijn de kosten die een ouder maakt wanneer het kind bij deze ouder verblijft volgens de zorgregeling.

De ouder waar het kind zijn hoofdverblijf heeft, moet alle kosten voor dit kind betalen.

Als kinderen jonger zijn dan 18 jaar, zijn zij niet bevoegd om zelf afspraken te maken over kinderalimentatie.

Tot een kind 18 jaar is, ontvangt de verzorgde ouder de kinderalimentatie.

Kinderalimentatie is een recht van het kind. Als ouders gaan scheiden, moeten zij in het levensonderhoud van hun kinderen blijven voorzien. Dit heet kinderalimentatie.

In de praktijk wordt de hoogte van de kinderalimentatie bepaald aan de hand van het rapport ‘kosten van kinderen ten behoeve van vaststelling van kinderalimentatie’, het Tremarapport en de bijlagen daarbij.

Ouderschapsplan

Er is geen verschil in het opstellen van een co-ouderschapsplan of oudersschapsplan.

Stel: jullie zijn gescheiden en een van de twee wil gaan verhuizen. Kan dat zomaar? En zo ja, hoe regel je dat dan? Wat zijn je rechten en je plichten?

Als jij de ouder bent die alleen het gezag heeft en bij wie het kind staat ingeschreven en je wilt verhuizen, dan hoef je formeel geen toestemming te vragen aan de ouder die geen gezag heeft.

Lees het volledige antwoord

Ingewikkelder gezegd, je mag de kinderalimentatie aanpassen als er sprake is van een wijziging van omstandigheden waardoor de uitspraak of de overeenkomst niet meer aan de wettelijke maatstaven kan voldoen.

Dan kan alleen een advocaat uitkomst bieden om het aan de rechter te verzoeken.

In het gezinsplan maken ouders afspraken over wie welke kosten voor de kinderen betaalt en nog wat verplichte afspraken.

Een ouderschapsplan is bindend als beide ouders het plan hebben ondertekend. Ook kan de rechter een beschikking afgeven op het gezinsplan en dat maakt het plan eveneens bindend.

Het verplichte ouderschapsplan is onderdeel van de Wet bevordering voortzetting ouderschap en zorgvuldige scheiding.

Je mag het ouderschapsplan, of het gezinsplan, aanpassen als de andere ouder hiermee instemt.