Premarital mediation

Premarital mediation (beter bekend als prenups maken)

Yes! Jullie gaan samenwonen of trouwen! Gefeliciteerd! Alleen nu wil jij, je partner of één van jullie ouders dat jullie afspraken gaan vastleggen bij de notaris… Een samenlevingsovereenkomst (bij samenwonen) of huwelijkse voorwaarden (bij een huwelijk) / partnerschapsvoorwaarden ( bij een geregistreerd partnerschap).

In Nederland wordt niet gesproken over geld en als er bij een huwelijk of samenwonen afspraken moeten worden vastgelegd, wordt dat vaak gezien als wantrouwend of als een teken dat de relatie niet goed zit. Maar weet je? Uit onderzoek blijkt dat mensen die vooraf wél het gesprek aangegaan zijn over hun toekomstwensen, de financiën, mogelijke kinderen en hoe zij dat dan voor zich zien, een groetere kans hebben om samen oud te worden. Dus eigenlijk is het heel verstandig en een groot cadeau dat je jezelf, je partner of je (klein)kinderen kan geven als ze gaan samenwonen of trouwen.

Goede afspraken maken met elkaar

Wat is premarital mediation eigenlijk?

Premarital mediation is mediation vooraf aan een groot life event zoals samenwonen, kinderen krijgen of trouwen. In de mediation worden verschillende toekomstscenario’s besproken, lastige onderwerpen aangesneden en soms confronterende vragen gesteld. Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het inkomen? Welke financiële consequenties ontstaan er als een kinderwens wordt vervuld of onvervuld blijft? Of wat gebeurt er als een partner arbeidsongeschikt raakt door een ongeluk of wat als er één wil scheiden?

Door samen onder meer deze vragen door te nemen, komen jullie erachter wat voor relatie jullie beide voor ogen hebben en wat voor relatievorm daarbij past. 

Met premarital mediation regelen jullie op een praktische manier juridische afspraken die passen bij de verwachtingen die jullie echt van elkaar hebben. 

Een prenup opstellen is niet alleen voor mensen die op het moment van trouwen rijk zijn of in de toekomst grote erfenissen verwachten te krijgen. 

Ik zie maar al te vaak dat een partner de baan (deels) heeft opgezegd om voor de kinderen te zorgen en door een lange tijd niet volledig te hebben gewerkt, maar moeilijk in het eigen levensonderhoud kan voorzien na een scheiding. Dit soort toekomstperspectieven worden vaak niet besproken bij een aanstaand huwelijk maar is juist van groot belang dat wel te doen. Alles staat of valt namelijk met verwachtingen en juist die verwachtingen gaan wij bespreken en vastleggen zodat ieder weet waar die aan toe is, ongeacht wat de toekomst voor jullie in petto heeft.

Nadat duidelijk is wat jullie voor ogen hebben zal dit worden opgenomen in een zogeheten considerans bij jullie samenlevingsovereenkomst (bij samenwonen), huwelijkse voorwaarden (bij huwelijk) of partnerschapsvoorwaarden (bij geregistreerd partnerschap). De considerans zal het vertrekpunt zijn voor de verdere inhoud van jullie overeenkomst op maat.

Waarom niet gelijk naar de notaris?

Wanneer huwelijkse voorwaarden worden opgesteld bij de notaris, hanteert de notaris veelal een gestandaardiseerd format. Dit format laat weinig ruimte over voor persoonlijke wensen en gaat enkel in algemene zin in op specifieke zaken. Vaak vergeten mensen de gemaakte afspraken tegen het licht te houden bij wijzigingen in de leefomstandigheden. Denk hierbij aan arbeidsongeschiktheid, kinderen of andere levensveranderende situaties. Zo kan één algemeen geformuleerde zin in een standaard huwelijksovereenkomst, veel nadelige gevolgen met zich meebrengen en voor discussie zorgen. Door het opnemen van een considerans wordt discussie achteraf (bij ontbinding door scheiden of overlijden) voorkomen.

1

Hoe lang duurt het?

Veelal zijn 2 tot 3 gesprekken voldoende. Een eerste kennismaking, een tweede inhoudelijk en een derde waarin het concept wordt besproken.

2

Hoe gaat het daarna verder?

Nadat de considerans geschreven is zal het traject bij de notaris worden voortgezet. Uiteraard regel ik met de notaris dat de considerans erin komt en de afspraken in overeenstemming zijn met jullie wensen!

Maak een afpraak!

Gun jij jezelf, je partner, je (klein)kinderen een premarital mediation? Maak dan hier een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!