Scheiden

Echtscheiding

Als jullie uit elkaar gaan en er zijn kinderen bij betrokken is het van belang te realiseren dat jullie alleen als liefdespartners afscheid van elkaar zullen nemen en altijd samen ouders zullen blijven van jullie kinderen. Ook als de kinderen 18 jaar zijn, houdt het ouderschap niet op. Ook dan is het voor de kinderen fijn als hun ouders samen bij hun BUL uitreiking kunnen zijn, ze zich niet druk hoeven maken over hun ouders op hun eigen bruiloft en jullie samen naar jullie eerste kleinkind kunnen gaan kijken. Ouders blijf je altijd samen.

Als liefdes-partners uit elkaar en als ouders verder

Niet alleen de ontbinding van het huwelijk

Een echtscheiding is niet alleen de ontbinding van het huwelijk. Als er minderjarige kinderen zijn dan moet er ook een ouderschapsplan worden opgesteld. De wet schrijft voor dat er in ieder geval over de volgende zaken afspraken gemaakt dienen te worden:

Het gezag:

Hoofdregel is dat na een scheiding beide ouders het gezag over hun kinderen samen blijven uitoefenen.

De hoofdverblijfplaats:

Dit betreft de vraag waar de kinderen zullen worden ingeschreven.

De zorgregeling:

Wie heeft wanneer de zorg voor de kinderen doordeweeks en in het weekend?
Hoe verdelen jullie de vakanties en feestdagen?

De kinderalimentatie:

De hoogte hiervan is afhankelijk van de welvaart tijdens het huwelijk en de draagkracht van beide ouders op dit moment.

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

Als partijen in gemeenschap van goederen getrouwd zijn dienen er ook afspraken gemaakt te worden over de verdeling van de gemeenschap en als partijen onder huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn, over de afwikkeling daarvan. Denk bijvoorbeeld aan de echtelijke woning, de spaargelden, eventuele vervoersmiddelen, de pensioenen etc. 

Een echtscheidingsmediation duurt gemiddeld 3 à 5 maanden. Een echtscheidingsprocedure met advocaten waarbij een inhoudelijke behandeling door de rechter noodzakelijk is, duurt veelal 8 tot 12 maanden. Daarna heeft een van beide partijen altijd nog de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan als men het niet eens is met de uitspraak van de rechter. Een hoger beroep procedure duurt veelal nog langer. Daardoor blijven partijen onnodig lang in onzekerheid en een verhoogde stresssituatie zitten, hetgeen zijn weerslag heeft op de kinderen.

Zowel voor partijen, als voor de (minderjarige) kinderen is het dan ook van groot belang om er samen uit te komen. 

Scheidingsmediation

Scheiden kan op twee manieren: alleen met ieder een advocaat of samen met een (advocaat)-mediator. Wat mij betreft is samen het gesprek aan gaan de beste manier om uit elkaar te gaan. Jullie weten tenslotte als geen ander wat het beste is voor jullie kinderen. Als advocaat heb ik daarom de keuze gemaakt ouders bij een scheiding alleen nog samen bij te staan. 

Natuurlijk is het niet altijd makkelijk. Bij een scheiding komen veel emoties los: boosheid, verdriet, angst maar als deze niet worden uitgesproken met elkaar zal het zich alleen maar verder ophopen en zal het uiteindelijk een goed ouderschap in de weg staan. Ga dus samen het gesprek met je partner aan, zodat jullie het een plekje kunnen geven en je voor de kinderen je beste ik kunnen laten zien.

Benieuwd wat een scheidingstraject bij mij inhoudt? Zie hieronder het hele stappenplan.  

1

De beslissing

Als hardwerkende ouders hebben jullie besloten te gaan scheiden. Dat is niet niets. Jullie willen graag met respect uit elkaar, afscheid nemen van de ander als liefdespartner en gaan werken aan een gelijkwaardig en harmonieus ouderschap in de toekomst. Jullie willen ook maar één aanspreekpunt hebben en niet steeds opnieuw je verhaal hoeven doen. Jullie willen zeker zijn dat de afspraken die jullie maken juridisch en fiscaal correct zijn en daarom kiezen jullie voor mij. Als advocaat kan ik zelf het echtscheidingsverzoek indienen en als mediator kan ik jullie begeleiden bij het maken van duurzame afspraken.

2

Toekomstgesprek

Omdat een scheidingstraject een persoonlijke aangelegenheid is, iedere scheiding uniek is en niet iedere mediator hetzelfde is en hetzelfde werkt, plannen wij altijd eerst samen een gratis toekomstgesprek in van ongeveer een uur. In dat gesprek vraag ik jullie naar jullie huidige situatie en naar jullie toekomstwensen, ik vertel jullie wat jullie van mij kunnen verwachten (wat ik, doe, hoe lang het traject gemiddeld duurt, wat de kosten zijn) maar ook wat ik van jullie verwacht (respectvolle bejegening naar elkaar, aanleveren stukken). Het traject bestaat vervolgens uit 3 inhoudelijke fases.

3

Afhechten partnerrelatie

Het begin is meestal het moeilijkst. We gaan het hebben over de reden waarom jullie uit elkaar gaan. Sommige stellen geven aan dit niet nodig is, maar de ervaring leert dat als deze stap wordt overgeslagen jullie later in het echtscheidingsproces toch vastlopen omdat er iets niet of niet voldoende is uitgesproken en men dan alsnog dit gesprek moet voeren. Ouders geven achteraf vaak aan dat deze eerste stap achteraf gezien vaak fijn en verhelderend was, waardoor het makkelijker werd om de partnerrelatie af te hechten.

4

De kinderen (ouderschapsplan)

De volgende stap gaat over de kinderen. Jullie gaan weliswaar als partners uit elkaar maar blijven de ouders van jullie kinderen. Niet alleen tot ze 18 of 21 jaar zijn, maar ook daarna. Daarom is het van belang om hoe oud de kinderen ook zijn, goede afspraken te maken. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen kan dat uitgebreider of juist beperkter besproken worden. De gemaakte afspraken leg ik vast in een ouderschapsplan.

5

De financiën (convenant)

In de derde inhoudelijke fase zullen de financiën besproken worden. Ik maak met jullie één of meerdere alimentatieberekeningen, afhankelijk van de omstandigheden en we bespreken wat er moet gebeuren met de echtelijke woning, eventuele verzekeringen, spaargelden, auto’s, pensioenen etc. We kijken naar de financiële situatie van ieder van de ouders na de scheiding zodat jullie precies op de hoogte zijn van wat er verandert en jullie ook weten wat er nog geregeld moet worden. Deze financiële afspraken leg ik vast in het echtscheidingsconvenant.

6

Ondertekening stukken

Nadat jullie de conceptstukken goed hebben doorgenomen en eventuele aanpassingen zijn doorgevoerd komen jullie nog een keer bij mij op kantoor om echt de laatste puntjes op de i te zetten. We nemen alle afspraken dan nog een keer uitgebreid door, zodat alles voor jullie duidelijk is en jullie beiden 100% achter de gemaakte afspraken staan. Zijn jullie het er beiden volledig mee eens dan kunnen jullie het ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant definitief ondertekenen.

7

Stukken indienen bij rechtbank

Nadat het ouderschapsplan en convenant getekend zijn, zal ik het echtscheidingsverzoek indienen bij de rechtbank met het verzoek deze afspraken te bekrachtigen. Omdat jullie het eens zijn zal er geen zitting worden ingepland en hoeven jullie niet naar de rechter. De rechter zal jullie afspraken bekrachtigen met een stempel en in een echtscheidingsbeschikking vastleggen. De rechter spreekt ook de echtscheiding uit. Daarmee is de echtscheiding echter nog niet definitief.

8

Echtscheiding afronden

Om de echtscheiding rechtskracht te geven, moet deze ingeschreven zijn in de registers van de Burgelijke Stand. Die inschrijving kan pas gebeuren nadat de beroepstermijn van 3 maanden is verstreken of als jullie samen een zogenaamde akte van berusting tekenen waarmee jullie aangeven niet in beroep te willen tegen de echtscheiding. Door een dergelijke verklaring kan de echtscheiding dus al eerder worden ingeschreven. De datum waarop jullie echtscheiding is ingeschreven, is ook de officiële datum van jullie scheiding.

Meer informatie?

Willen jullie meer informatie of willen jullie weten of ik jullie kan helpen? Plan dan nu vrijblijvend een toekomstgesprek in om jullie eigen unieke situatie met mij door te spreken.