Stappenplan

Uit elkaar in 8 stappen

Er moet nogal wat geregeld worden als je uit elkaar gaat. Maar een scheiding is meer dan een checklist. Dat realiseren we ons maar al te goed. Wie in termen van checklists en stappenplannen denkt, vergeet de hele emotionele kant van een scheiding met kinderen. Het verdriet, het verlies, de onzekerheid, de stress. In mijn werkwijze probeer ik zo compleet mogelijk te zijn. Te kijken naar wat er speelt binnen het gezin, wat er nodig is. We willen dat niemand achterblijft, want onze aanpak valt en staat bij een gelijkwaardige behandeling van iedereen binnen het gezin.

In mijn aanpak  is daarom veel aandacht voor coaching, mediation en speelse ondersteuning van de kinderen en de ouders. De behoefte hieraan kan op elk moment in de scheiding aan bod komen. Scheiden met een gezin is dan ook altijd maatwerk.

Een handige werkwijze

Wat moet er geregeld worden bij een scheiding of als je uit elkaar gaat?

Intakegesprek

We beginnen met het intakegesprek. Het intakegesprek is altijd met Yvette. In deze fase raken jullie bekend met onze werkwijze en de verschillende praktische stappen die een scheiding vereisen. Jullie krijgen informatie van ons en wij van onze kant krijgen een idee van jullie situatie, wensen en behoeftes. Het uitgebreide intakegesprek duurt ongeveer anderhalf tot twee uur. 

Uit elkaar in 8 stappen

1

De beslissing

Als hardwerkende ouders hebben jullie besloten te gaan scheiden. Dat is niet niets. Jullie willen graag met respect uit elkaar, afscheid nemen van de ander als liefdespartner en gaan werken aan een gelijkwaardig en harmonieus ouderschap in de toekomst. Jullie willen ook maar één aanspreekpunt hebben en niet steeds opnieuw je verhaal hoeven doen. Jullie willen zeker zijn dat de afspraken die jullie maken juridisch en fiscaal correct zijn en daarom kiezen jullie voor mij. Als advocaat kan ik zelf het echtscheidingsverzoek indienen en als mediator kan ik jullie begeleiden bij het maken van duurzame afspraken.

2

Toekomstgesprek

Omdat een scheidingstraject een persoonlijke aangelegenheid is, iedere scheiding uniek is en niet iedere mediator hetzelfde is en hetzelfde werkt, plannen wij altijd eerst samen een gratis toekomstgesprek in van ongeveer een uur. In dat gesprek vraag ik jullie naar jullie huidige situatie en naar jullie toekomstwensen, ik vertel jullie wat jullie van mij kunnen verwachten (wat ik, doe, hoe lang het traject gemiddeld duurt, wat de kosten zijn) maar ook wat ik van jullie verwacht (respectvolle bejegening naar elkaar, aanleveren stukken). Het traject bestaat vervolgens uit 3 inhoudelijke fases.

3

Afhechten partnerrelatie

Het begin is meestal het moeilijkst. We gaan het hebben over de reden waarom jullie uit elkaar gaan. Sommige stellen geven aan dit niet nodig is, maar de ervaring leert dat als deze stap wordt overgeslagen jullie later in het echtscheidingsproces toch vastlopen omdat er iets niet of niet voldoende is uitgesproken en men dan alsnog dit gesprek moet voeren. Ouders geven achteraf vaak aan dat deze eerste stap achteraf gezien vaak fijn en verhelderend was, waardoor het makkelijker werd om de partnerrelatie af te hechten.

4

De kinderen (ouderschapsplan)

De volgende stap gaat over de kinderen. Jullie gaan weliswaar als partners uit elkaar maar blijven de ouders van jullie kinderen. Niet alleen tot ze 18 of 21 jaar zijn, maar ook daarna. Daarom is het van belang om hoe oud de kinderen ook zijn, goede afspraken te maken. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen kan dat uitgebreider of juist beperkter besproken worden. De gemaakte afspraken leg ik vast in een ouderschapsplan.

5

De financiën (convenant)

In de derde inhoudelijke fase zullen de financiën besproken worden. Ik maak met jullie één of meerdere alimentatieberekeningen, afhankelijk van de omstandigheden en we bespreken wat er moet gebeuren met de echtelijke woning, eventuele verzekeringen, spaargelden, auto’s, pensioenen etc. We kijken naar de financiële situatie van ieder van de ouders na de scheiding zodat jullie precies op de hoogte zijn van wat er verandert en jullie ook weten wat er nog geregeld moet worden. Deze financiële afspraken leg ik vast in het echtscheidingsconvenant.

6

Ondertekening stukken

Nadat jullie de conceptstukken goed hebben doorgenomen en eventuele aanpassingen zijn doorgevoerd komen jullie nog een keer bij mij op kantoor om echt de laatste puntjes op de i te zetten. We nemen alle afspraken dan nog een keer uitgebreid door, zodat alles voor jullie duidelijk is en jullie beiden 100% achter de gemaakte afspraken staan. Zijn jullie het er beiden volledig mee eens dan kunnen jullie het ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant definitief ondertekenen.

7

Stukken indienen bij rechtbank

Nadat het ouderschapsplan en convenant getekend zijn, zal ik het echtscheidingsverzoek indienen bij de rechtbank met het verzoek deze afspraken te bekrachtigen. Omdat jullie het eens zijn zal er geen zitting worden ingepland en hoeven jullie niet naar de rechter. De rechter zal jullie afspraken bekrachtigen met een stempel en in een echtscheidingsbeschikking vastleggen. De rechter spreekt ook de echtscheiding uit. Daarmee is de echtscheiding echter nog niet definitief.

8

Echtscheiding afronden

Om de echtscheiding rechtskracht te geven, moet deze ingeschreven zijn in de registers van de Burgelijke Stand. Die inschrijving kan pas gebeuren nadat de beroepstermijn van 3 maanden is verstreken of als jullie samen een zogenaamde akte van berusting tekenen waarmee jullie aangeven niet in beroep te willen tegen de echtscheiding. Door een dergelijke verklaring kan de echtscheiding dus al eerder worden ingeschreven. De datum waarop jullie echtscheiding is ingeschreven, is ook de officiële datum van jullie scheiding.