PC

Parenting Coordination - PC

Soms kom je ook in mediation niet verder en moet er een knoop worden doorgehakt. Als Parenting Coordinator (PC) kan ik dat voor jullie doen. Jullie voorkomen daarmee ellenlange procedures bij de rechtbank, kosten van ieder een eigen advocaat en niet te vergeten de daarmee gepaard gaande spanningen die zijn weerslag hebben op jullie als ouders en daarmee op jullie kinderen.

Via Parenting Coordination kunnen ouders hun conflicten oplossen zonder naar een rechter te gaan. 

Conflicten zijn onvermijdbaar, maar strijd is een keuze

Wanneer schakel je een PC in?

Een PC biedt uitkomst als ouders problemen ervaren bij de uitvoering en/of naleving van het ouderschapsplan.

Zoals bij conflicten over:

1

De reguliere zorgregeling

Wanneer begint het weekend? Vrijdag na school of op een bepaald tijdstip? En wat als er een keer geen school is of de kinderen zijn eerder uit? Hoe gaan jullie hiermee om?

2

De vakantieregeling

Wanneer begint de vakantie en wat doe je met het laatste weekend van de vakantie? Wanneer wordt de reguliere zorgreling hervat? Wanneer en hoe vindt de overdracht plaats?

3

Incidentele gebeurtenissen zoals verjaardagen en/of jubilea

Het is het weekend van de ene ouder maar de andere ouder is jarig. De ene ouder heeft een weekend Disney Land Parijs geboekt maar nu geeft Opa plotseling een feest omdat hij 70 wordt. Wat nu?

4

Alimentatie

Ook bij alimentatiegeschillen kan een PC uitkomst bieden. De PC kan dan samen met jullie berekeningen maken en indien gewenst knopen doorhakken. Ouders dienen hier uiteraard vooraf toestemming voor te geven.

Hoe ga ik als PC te werk?

1

Definieren

Ouders dienen eerst samen de omvang van het meningsverschil te bepalen. Ouders kunnen bijvoorbeeld aangeven dat ze het niet eens worden over de vakantieregeling, over hoe die precies ingevuld moet worden of wanneer de kinderen bij welke ouder zijn. Ouders worden vooraf al aan het werk gezet door goed na te denken waar zij precies problemen mee ervaren en waar zij graag een oplossing voor zien. Pas als ouders het probleem gedefinieerd hebben, kan ik met hen aan de slag.

3

Voorstel, aanbeveling of bindend advies

Komen de ouders er samen écht niet uit, dan kan ik als PC ook een voorstel doen, een aanbeveling of zelfs een bindend advies geven. Een bindend advies kan ik als PC slechts geven als partijen daar vooraf toestemming voor hebben gegeven. Beide ouders zijn dan aan dat advies gebonden. 

2

Bemiddelen

Samen met de ouders zal ik dan zoeken naar een oplossing. Ik zal eerst met de ouders proberen om in een kortdurende bemiddeling een oplossing te vinden voor het probleem. Vaak lukt het ouders om onder mijn leiding tot overeenstemming te komen. Dit eerste deel lijkt nog erg veel op familiemediation. Als PC heb ik echter meer bevoegdheden, dan als mediator. Als PC spreek ik naast de ouders ook de kinderen en als dat nodig is kan ik ook met derden spreken (bijvoorbeeld de school van de kinderen of betrokken hulpverleners).

Door samen onder meer deze vragen door te nemen, komen jullie erachter wat voor relatie jullie beide voor ogen hebben en wat voor relatievorm daarbij past. 

Met premarital mediation regelen jullie op een praktische manier juridische afspraken die passen bij de verwachtingen die jullie echt van elkaar hebben. 

Een prenup opstellen is niet alleen voor mensen die op het moment van trouwen rijk zijn of in de toekomst grote erfenissen verwachten te krijgen. 

Ik zie maar al te vaak dat een partner de baan (deels) heeft opgezegd om voor de kinderen te zorgen en door een lange tijd niet volledig te hebben gewerkt, maar moeilijk in het eigen levensonderhoud kan voorzien na een scheiding. Dit soort toekomstperspectieven worden vaak niet besproken bij een aanstaand huwelijk maar is juist van groot belang dat wel te doen. Alles staat of valt namelijk met verwachtingen en juist die verwachtingen gaan wij bespreken en vastleggen zodat ieder weet waar die aan toe is, ongeacht wat de toekomst voor jullie in petto heeft.

Wat is het voordeel van het inschakelen van een PC?

Met het inschakelen van een PC voorkom je een langlopende procedure bij de rechtbank en daarmee ook dat een klein geschil zich ontpopt tot een onoverbrugbaar meningsverschil, waar de kinderen uiteindelijk de dupe van worden. Bovendien kan ik als PC ook ingeschakeld worden voor de kleinere (veelal niet-juridische) conflicten (de verjaardag van Opa in het weekend dat de andere ouder een trip naar Disney Land Parijs had geboekt). Verder kan een eerste gesprek met mij veelal al binnen 1 tot 2 weken ingepland worden en duurt een traject van begin tot eind veelal slechts 4 weken, waardoor men snel weer over kan gaan tot de orde van de dag. 

Een ander voordeel is ook dat het inschakelen van één PC goedkoper is dan twee advocaten. Bovendien heb ik als PC, dezelfde juridische kennis als een rechter. Dus waarom 8-12 maanden wachten op een uitspraak van een rechter die veelal niet met jullie kinderen praat en zeker niet met derden en je dan ook nog eens meer geld kwijt bent? 

Kan een PC over alle onderwerpen een knoop doorhakken?

Alles kan met de PC besproken worden, maar niet alle onderwerpen lenen zich voor een bindend advies (aanbeveling kan dan wel). Onderwerpen die een wijziging in het gezag met zich meebrengen of een wijziging van het hoofdverblijf, blijven de bevoegdheid van de rechter. 

Via de Pilot Gezamenlijke Toegang Ouders (PGTO) kunnen ouders dan alsnog een beslissing vragen van de rechter, maar dat doen zij dan naast elkaar i.p.v. tegenover elkaar. Lees hier verder over de PGTO. 

Eventuele voorstellen, aanbevelingen en/of bindende adviezen mogen  met de rechter gedeeld worden. Hoewel sommigen dit wellicht als belemmerend ervaren, zie ik het eigenlijk vooral als een voordeel omdat de rechter dan kennis kan nemen van alle standpunten (niet alleen van de ouders, ook van de kinderen en de eventuele derden) en dus een meer gefundeerde beslissing kan nemen, zonder eerst een Raadsonderzoek te gelasten dat veelal weer maanden duurt en extra spanningen met zich meebrengt. 

PC in Nederland

PC is nieuw in Nederland maar in de VS en in ZA wordt het al jaren succesvol gebruikt. In ZA is het zelfs gebruikelijk  om bij de scheiding al een PC aan te wijzen in het ouderschapsplan. Wat mij betreft zou dat ook in Nederland geen overbodige luxe zijn. Een stap naar de PC is immers makkelijker en vooral sneller gemaakt als ouders van deze mogelijkheid al op de hoogte zijn en zo kunnen  conflicten vroegtijdig bestreden worden. Conflicten zijn immers onvermijdelijk, hoe men daarmee omgaat is een keuze. Kies daarom voor een PC!

Meer informatie?

Willen jullie meer informatie over familiemediation dan wel PC of willen jullie weten of ik jullie kan helpen? Plan dan nu vrijblijvend een toekomst gesprek in om jullie eigen unieke situatie met mij door te spreken.