Hoe weet je nu dat je een sterk convenant hebt?

convenant-gezinsvriendelijk-scheiden

Hoe weet je nu dat je een sterk convenant hebt?

Een goed en onderbouwd convenant is de kers op de taart.

Onderzoeken hebben aangetoond dat 40% van de mensen niet tevreden is met de afwikkeling van hun financiële afspraken na de scheiding en 50% van de mensen heeft binnen drie jaar spijt van de gemaakte afspraken. Elke keer schrikken wij daar weer van, want bij ons dit percentage namelijk nul. Zo, dat is stellig! Klopt en daar staan wij voor als team. Je betaalt tenslotte voor onze kwaliteit.

In een convenant mag jij verwachten dat je afspraken zijn vertaald naar een financieel haalbare toekomst. Waar heb je ja en waar heb je nee tegen gezegd? Wat is de onderbouwing om ja of nee te zeggen?

Wanneer dit niet in je convenant wordt opgenomen, kan dit in de toekomst alsnog strijd opleveren en soms zelf een “tweede scheiding”. Nog een keer door al die stress. Daar zit niemand op te wachten.

Wat moet er dan in het convenant staan?

Onderstaande lijst geeft een beperkte opsomming van de onderwerpen die minimaal besproken en vermeld moeten zijn voor vastlegging in het convenant.

 • Wel of geen huwelijkse voorwaarden en uitleg wat de huwelijkse voorwaarden betekenen voor de afspraken
 • Welk recht is van toepassing en bij welke rechtbank mag het verzoekschrift tot echtscheiding ingediend worden?
 • Is de samenleving wel of niet al beëindigd? Dit heeft namelijk fiscale gevolgen.
 • Partneralimentatie. Hoe is deze tot stand gekomen, wat is de duur, kan dit wel of niet gewijzigd worden, is er een afbouwregeling, wel of geen indexering, misschien (gedeeltelijke) afkoop?
 • Afspraken over de eigen woning. Wie gaat de woonkosten betalen (specificeer de kosten) wanneer je niet meer samenwoont? Wat gaat er met de woning gebeuren? Wat is de interne draagplicht? Hoe gaan jullie de verkoop regelen of de verwerving door een van jullie? Het kan soms verstandig zijn om een onherroepelijke volmacht vast te leggen voor verkoop van de woning en/of aandelen. Een eigen bedrijf vraagt nog meer vastlegging in het convenant.
 • Verdeling van de boedel, kleding en sieraden. Wat te doen bij familie-erfstukken?
 • Erfenissen, schenkingen, testamenten. Zijn er uitsluitingsclausules? Wat is er met de erfenis of schenking gedaan? Misschien geïnvesteerd tijdens het huwelijk? Wie heeft recht op wat of vallen jullie onder het nieuwe huwelijksregime met alle onverwachte zaken die zich aandienen.
 • Afspraken over het pensioen. Verdeling, afkoop, verevening, conversie of geen afspraken?
 • Fiscale afspraken tijdens het jaar van de scheiding en erna. Het is van groot belang dat jullie inzicht krijgen in de toeslagen, aanslagen en wat dit voor jullie fiscaal kan betekenen. Hier gaat veel mis.
 • Hoe te handelen bij geschillen en de slotbepalingen.

Welke bijlagen horen er bij het convenant?

 1. Een gezinsplan (download ons voorbeeld hier) wanneer jullie minderjarige kinderen hebben en beiden het gezag over de kinderen hebben. In het gezinsplan is de betaling van de kinderalimentatie beargumenteerd of het gebruik van de kinderrekening. Laatstgenoemde dient goed vastgelegd te worden, zodat er gevorderd kan worden wanneer één van de partners niet betaald.
 2. Alimentatieberekening voor de kinder- en/of partneralimentatie.
 3. Een vermogensopstelling, waarin de bezittingen, schulden, rekeningen, verzekeringen, lijfrente, eventuele toegepaste belastinglatentie, vergoedingsrechten en vorderingen zijn opgenomen.
 4. Een volmacht van een jongmeerderjarig kind over de kinderalimentatie, indexering en de eventuele studiebijdrage voor het kind.
 5. De huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden.

Zorg dat je niet gaat behoren tot die mensen die spijt hebben van hun afspraken of niet goed zijn geïnformeerd. Je wilt je scheiding maar één keer goed regelen.

Wij begrijpen ook dat bovenstaande lijst teveel is om daar per onderwerp op deze pagina uitleg over te geven. Tijdens het scheidingsproces leggen wij het met veel aandacht uit en maken het voor jullie begrijpelijk.

Maak een afspraak voor een uitgebreid intakegesprek van twee uur. Hiermee investeer je in je toekomst. Voor jou is het een intens verdrietige tijd en er komt veel op je af. Voor ons is het dagelijks werk en wij hebben er met passie ons vak van gemaakt.

Deel dit artikel

Bekijk meer Blogs