De valkuilen bij een koopwoning en een scheiding

gezinsvriendelijk-scheiden-eigen-woning

De valkuilen bij een koopwoning en een scheiding

Jullie hebben samen een woning. Of eigenlijk, hadden samen een woning. Want jullie gaan uit elkaar. Dat heeft op heel veel vlakken gevolgen. Op emotioneel, financieel en fiscaal gebied. Het is van belang om die gevolgen goed af te wegen. Dit blog gaat over fiscale gevolgen en heldere afspraken.

De afspraken die jullie maken tijdens de scheiding hebben vrijwel altijd fiscale gevolgen: de belastingdienst kijkt mee en kan met onverwachte berichten je humeur flink verpesten. Het is belangrijk dat je de fiscale gevolgen meeweegt en meeneemt in jullie convenant – de schriftelijke overeenkomst die je maakt met je (ex-)partner bij een scheiding of als je uit elkaar gaat.

Vier belangrijke zaken waar je op moet letten bij afspraken over de eigen woning

  • Een woning is vaak gezamenlijk eigendom. Toch gebeurt het regelmatig dat één van beiden eigen gelden inbrengt bij de aankoop van het huis, en de ander de inbreng volledig financiert. Voor de aankoop van de woning wordt dan een gezamenlijke hypotheek afgesloten, waarvoor beide partijen draagplichtig zijn. Onder bepaalde omstandigheden kan dit ertoe leiden dat een gedeelte van de hypotheekrente niet in aftrek kan worden gebracht.
  • Het kan zijn dat jullie niet meer feitelijk samenleven in de gezamenlijke woning. Toch moeten de woonlasten dan betaald worden. Het is van belang hierover goede afspraken te maken. Wie betaalt de hypotheekrente? Vaak is het zo dat één van beiden de hypotheeklasten betaalt, dus ook het gedeelte dat de ander zou moeten betalen. In dat geval is het niet voldoende om in het convenant uitsluitend op te nemen wie deze rente betaalt. Dit kan er namelijk toe leiden dat een gedeelte van de hypotheekrente (namelijk het deel dat je namens de ander betaalt) niet in aftrek kan worden gebracht.
  • Stel: jij bent degene die de woning verlaat en je bent ook (gedeeltelijk) eigenaar. Realiseer je dan dat je het woongenot van jouw (deel van de) woning op dat moment ter beschikking stelt aan je (ex)-partner. De belastingdienst ziet dit als fictieve (partner)alimentatie en belast dit met inkomstenbelasting.
  • Zorg ervoor dat er geen ‘losse eindjes’ zijn. Bespreek samen vragen als: wie neemt de woning over? Voor welk bedrag? Wanneer wordt de woning uiterlijk geleverd? Bij welke notaris vindt de levering plaats? Wie betaalt de notariskosten? Is er een ontbindende voorwaarde opgenomen voor het geval de financiering niet rond komt? Wat als de financiering niet rond komt, wordt de woning dan verkocht? Wat wordt de vraagprijs? Wat moet de woning minimaal opbrengen? En wij kunnen nog meer vragen bedenken die van belang zijn.

Een woning is een belangrijk deel van jullie vermogen waar bij een scheiding veel aandacht aan wordt geschonken. Vooral om onvoorziene fiscale gevolgen te voorkomen die kunnen ontstaan door onjuiste vastlegging of onduidelijke afspraken. Wees je daarvan bewust. De belastingdienst doet dat namelijk sowieso.

Wij snappen dat je bij die afspraken hulp kunt gebruiken en denken graag met jullie mee.

De punten hierboven bekijken wij tijdens een scheiding altijd kritisch en lossen waar het kan onduidelijkheden voor je op.

Aarzel niet om contact op te nemen!

Deel dit artikel

Bekijk meer Blogs