Wat zijn kindgebonden verblijfsoverstijgende kosten?

Wat zijn kindgebonden verblijfsoverstijgende kosten?

Kindgebonden verblijfsoverstijgende kosten zijn alle overige kosten voor het kind, die losstaan van het verblijf. Denk aan kosten voor school, sporten, kleding, schoeisel, telefoon, computer et cetera.

De ouder waar het kind zijn hoofverblijf heeft, moet deze kosten betalen en ontvangt hiervoor een bijdrage van de ander ouder in de vorm van kinderalimentatie. Ouders kunnen hierover andere afspraken maken; leg dit goed vast in een ouderschapsplan of gezinsplan.

Voor meer informatie kun je verder lezen in ons blog over kinderalimentatie.