Wat is de functie van het ouderschapsplan

Wat is de functie van het ouderschapsplan

Bij gezinsvriendelijk scheiden noemen we het ouderschapsplan een gezinsplan. Omdat het gezin centraal staat en blijft staan.

Het gezinsplan is een overeenkomst tussen ouders waarin staat welke afspraken zij maken over de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen. Wij vinden dat ook de kinderen in dat plan een stem verdienen.

Het gezinsplan zorgt er onder meer voor dat ouders niet zomaar kunnen overgaan tot een scheiding. Zij moeten eerst afspraken maken over de verzorging en de kosten van hun kind.

Je kunt meer lezen op onze pagina https://gezinsvriendelijkscheiden.nl/ouderschapsplan-nee-hoor-een-gezinsplan/