Wie krijgt de kinderbijslag?

Wie krijgt de kinderbijslag?

Je kunt kinderbijslag aanvragen als het kind tot jouw huishouden behoort, of als jij de ouder bent die het kind onderhoudt. Bij co-ouderschap (waarbij de zorg in gelijke mate is verdeeld) kunnen beide ouders de kinderbijslag aanvragen. Het is dan ook van belang dat jullie hierover goede afspraken maken in het gezinsplan. Beantwoord daarbij vragen als:

  • Wie vraagt de kinderbijslag aan?
  • Aan wie wordt de kinderbijslag uitbetaald? Aan één ouder of aan allebei, ieder de helft?

Voor meer informatie kun je verder lezen in ons blog over kinderalimentatie.