Wat zijn verblijfskosten?

Wat zijn verblijfskosten?

Verblijfskosten zijn de kosten die een ouder maakt wanneer het kind bij deze ouder verblijft volgens de zorgregeling. Naast eten en drinken vallen hier bijvoorbeeld ook de kosten van vakantie, uitjes en vervoerskosten onder. Deze kosten worden forfaitair vastgesteld – het gaat kort gezegd niet om daadwerkelijk kosten, maar om een vastgesteld bedrag – en zijn inkomensafhankelijk. Bij een hoger inkomen geven mensen meer uit aan vakantie en uitjes dan bij een lager inkomen. Met deze kosten wordt bij het vaststellen van de alimentatie rekening gehouden.

Voor meer informatie kun je verder lezen in ons blog over kinderalimentatie.