Wat zijn de nadelen van een kinderrekening?

Wat zijn de nadelen van een kinderrekening?

Een nadeel van een kinderrekening is dat de rechten en plichten rondom die rekening niet wettelijk zijn vastgelegd. Dit betekent dat je een rechterlijke uitspraak nodig hebt als een van de ouders zijn of haar verplichtingen niet nakomt. Ook bij andere conflicten rondom een kinderrekening ben je afhankelijk van de rechter. Het is dus van groot belang dat je wordt begeleid in de vastlegging van deze afspraken en dat het een geldige overeenkomst tussen beide ouders is. Dat is in ieder geval hoe wij werken.

Voor meer informatie kun je verder lezen in ons blog over kinderalimentatie.