Wat is kindgebonden budget en wie ontvangt het?

Wat is kindgebonden budget en wie ontvangt het?

Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderen tot 18 jaar. De hoogte van dit budget is afhankelijk van het gezinsinkomen, het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen. Bij een scheiding daalt het gezinsinkomen per huishouding meestal, omdat een van de ouders naar een ander adres verhuist. In dat geval maken ouders eerder gebruik van het kindgebonden budget.

De ouder die het recht op kinderbijslag aanvraagt voor een kind, ontvangt ook het kindgebonden budget voor dit kind.

Voor meer informatie kun je verder lezen in ons blog over kinderalimentatie.