Wat is kinderalimentatie?

Wat is kinderalimentatie?

Als ouders probeer je zo goed mogelijk voor je kind te zorgen. Ook ben je verplicht om in het levensonderhoud van je kind(eren) te voorzien; de leeftijd van het kind speelt daarbij geen rol. Een voorwaarde is dat er sprake is van behoeftigheid: dat wil zeggen dat een kind niet in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Kinderen tot 21 jaar zijn altijd behoeftig. Zijn de kinderen ouder? Dan wordt per situatie bekeken of zij behoeftig zijn. Beide ouders dienen dus hierin een bijdrage te leveren na de scheiding en dat noemen we kinderalimentatie.

Voor meer informatie kun je verder lezen in ons blog over kinderalimentatie.