Is een ouderschapsplan bindend?

Is een ouderschapsplan bindend?

Een ouderschapsplan is bindend als beide ouders het plan hebben ondertekend. Ook kan de rechter een beschikking afgeven op het gezinsplan en dat maakt het plan eveneens bindend.

Als een van de ouders de overeenkomt wil aanpassen, zal deze ouder met de andere ouder in gesprek moeten gaan om een nieuwe afspraak te maken. Mocht het de ouders niet lukken om een nieuwe afspraak te maken of een afspraak te wijzigen, dan kan een mediator uitkomst bieden. Als het dan nog niet lukt, hakt de rechter de knoop door. Dat is vaak een dure en onwenselijke optie.