Scheiden met kinderen

Scheiden of uit elkaar met kinderen

Gezinsvriendelijk scheiden met kinderen? Dat klinkt als een tegenstelling. Maar wij weten dat het kan. Als iedereen binnen het gezin zich tijdens de scheiding goed gehoord en verzorgd voelt, is de kans groot dat jullie gezin hier goed uit komt.

Een ‘geslaagde’ scheiding met kinderen is ontzettend belangrijk. Niet alleen voor jullie welzijn nu, maar vooral ook voor de toekomst van jullie kinderen.

Want dat gezin, dat blijft jullie hele leven bestaan.

We kunnen het niet hard genoeg roepen. Een gezin stopt niet na een scheiding. Jullie zijn en blijven samen ouders met kinderen en jullie zullen in de toekomst nog vaak met elkaar moeten samenwerken. Op verjaardagen, bij diploma-uitreikingen, bij ziekte, maar ook: wanneer je eerste kleinkind geboren gaat worden of je kind op kamers gaat.

We gaan ervan uit dat je die dingen het liefst zonder ruzie met elkaar meemaakt. Vriendschappelijk. Warm. Met respect voor elkaar en toegewijd. Dat is mogelijk, als je deze scheiding nu, met elkaar, goed regelt.

Samen scheiden met kinderen

Waarschijnlijk hebben jullie de beste voornemens wat de zorgregeling of het ouderschapsplan (wij spreken liever van een gezinsplan) betreft. Helaas blijkt dat bij veel scheidingen niet vlekkeloos te verlopen. Ouders voelen zich tegengewerkt door de ander of de relatie met de kinderen verloopt stroef. Je dochter die liever bij de ander gaat wonen. Die nieuwe partner die zich er tegenaan bemoeit.

Er ontstaan verwijten, ruzie. Vaak is dat het gevolg van oud zeer. Oud zeer ontstaat als er tijdens de scheiding dingen niet eerlijk geregeld zijn. Als er geen begrip is geweest voor elkaars situatie en elkaars verdriet. Daarom benadrukken wij altijd: we begeleiden het héle gezin. Niet alleen de kinderen of alleen de ouders; iedereen.

Nazorg na de scheiding

Bovendien hebben wij geleerd hoe belangrijk nazorg is. Want afspraken die nu gemaakt worden, zijn straks misschien niet meer actueel. Veranderingen vragen om herziening. Daarom blijven we geregeld samenkomen. Om afspraken te evalueren en zo nodig aan te passen. Nazorg is dan ook bewezen essentieel voor een scheiding met kinderen, met het oog op jullie toekomst.

Scheiden met kinderen, zoveel regelen!

Scheiden met kinderen is niet alleen emotioneel en complex, je moet ook veel regelen en overleggen. Het is lastig om het overzicht te houden – en het hoofd koel. Dan is het prettig als iemand het voor je regelt, een partij die zich inspant om alles goed te regelen en daarbij het belang van het gezin nooit uit het oog verliest.

Precies om die reden hebben wij onze krachten gebundeld als experts op het gebied van gezinsscheidingen. Zo vind je bij ons alle expertise voor je scheiding onder één dak. Je kunt met een gerust hart jouw scheiding van A tot Z door ons laten regelen. We stemmen de scheiding stap voor stap op jullie gezin af. Want scheiden of uit elkaar gaan met kinderen: het blijft maatwerk.